SNS Plantyn Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 22-08-2019

eerdere test  latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 22-08-2019 onderstaande antwoorden ingevuld.

Kan je een voorbeeld geven van een ........otische kerk in Vlaanderen?

85 % (afgerond)g 
15 % (afgerond)G
Het grondwoord is de naam van een 'gezindte': een politieke, godsdienstige, filosofische of culturele overtuiging of een stroming. Daarom krijgt het een kleine letter. Als we van zo'n woord een afleiding maken, dan blijft die kleine letter natuurlijk behouden. rooms-katholicisme - rooms-katholieken socialisme - socialistisch - socialistRegionale industr........n zijn even belangrijk als multinationals.

88 % (afgerond)ie 
y
12 % (afgerond)i
Dit woord is van vreemde herkomst. We schrijven dan <ie> in de laatste lettergreep van een grondwoord. Als dat grondwoord verlengd wordt (met een uitgang, achtervoegsel of deel van een samenstelling), dan blijft de <ie> behouden.jong........ling

97 % (afgerond)e 
3 % (afgerond)en
Dit woord is geen samenstelling: het onderdeel -eling kan namelijk niet als een apart woord gebruikt worden. We noemen -eling daarom een achtervoegsel en het hele woord een afleiding. In afleidingen schrijven we zo goed als nooit een tussen-n. Uitzonderingen Voor afleidingen op -achtig, -dom, -heid en -schap gelden de regels van de samenstellingen wl. Er zijn echter heel weinig afleidingen van dit type met een zelfstandig naamwoord als eerste deel en een tussenklank 'e'. ambtenarenschap wegens ambtenaren ambtenaressenschap wegens ambtenaressen, en niet *ambtenaresses secretaresseschap wegens secretaressesWie nooit barbecue........ en ook geen buurman heeft die het af en toe doet, heeft ook geen last van de stank.

91 % (afgerond)t 
5 % (afgerond)dt
3 % (afgerond)d
De stam eindigt op een klinker of tweeklank en de persoonsvorm staat in de o.t.t. In de o.t.t. voegen we een <t> toe als het onderwerp 3de persoon enkelvoud is. Vergelijk: vegen, veeg - hij veegt, zij veegt, enz. breien, brei - hij breit, hij neuriet, enz.
TOTAALRESULTAAT:
90% goed

  CONTACT  |  Instellingen (Profiel)

© 2011 - SNS MAIL is een project van

Uitgeverij Plantyn en Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties