SNS Plantyn Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 21-01-2020

  latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 21-01-2020 onderstaande antwoorden ingevuld.

Die alinea is niet re........evant voor deze onderzoeksvraag.

96 % (afgerond)l 
4 % (afgerond)ll
De voorafgaande klinker is geen gedekte klinker, maar een doffe 'e' (sjwa). Na een doffe 'e' verdubbelen we de medeklinker niet.De professor reageerde verb........sterd op de vraag van de student.

88 % (afgerond)ij 
13 % (afgerond)ei
De spelling van dit woord moet je uit je hoofd leren. Er zijn geen regels voor.Frans wer........ na de oorlog pater.

7 % (afgerond)dt
2 % (afgerond)t
91 % (afgerond)d 
De infinitief eindigt op <den> en het gaat om een sterk werkwoord. Voor de verleden tijd voeg je dan niet <te> of <de> toe, maar je verandert de stamklinker. Vergelijk met een ander sterk werkwoord, en je stelt vast dat we niets meer toevoegen aan de stam: nemen: ik nam_, jij nam_, u nam_, zij nam_, enz. zenden: ik zond_, jij zond_, u zond_, zij zond_, enz.De patint had reuma........chtige klachten in zijn vingers.

76 % (afgerond)-a 
3 % (afgerond)a
21 % (afgerond)
De twee klinkertekens <a> staan hier voor twee aparte klinkers. Om te voorkomen dat we n [aa]-klank lezen, gebruiken we in zo'n geval in afleidingen, zoals hier, een deelteken, maar dit is een uitzondering: ook in afleidingen met -achtig gebruiken we een koppelteken als het grondwoord op <a> eindigt. oma-achtig
TOTAALRESULTAAT:
88% goed

  CONTACT  |  Instellingen (Profiel)

© 2011 - SNS MAIL is een project van

Uitgeverij Plantyn en Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties