SNS Plantyn Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 11-06-2020

  latere test
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 11-06-2020 onderstaande antwoorden ingevuld.

De Elzas is een wijngebied tussen de ........ijn en de bergen.

99 % (afgerond)R 
1 % (afgerond)r
Dit is een aardrijkskundige eigennaam. Dergelijke eigennamen krijgen altijd een hoofdletter. Afrika, de Rijn, de Ardennen, Brussel; de Veluwe, de WaddeneilandenEen koelkast is een bron van bacter........n.

72 % (afgerond)i 
y
28 % (afgerond)ie
In de laatste lettergreep van een grondwoord schrijf je normaal <ie> en we behouden die schrijfwijze als we het woord verlengen: markies - markiezen, knie - knien De <e> valt echter weg als - het woord eindigt op -ie; - n we voegen -en toe; - n de -ie is niet beklemtoond. Vergelijk: knie - knien (klemtoon op de [ie]-klank) olie - olin (klemtoon op de [oo]-klank)Wie na drie jaar afstudeert, heeft een vlekk........loos parcours afgelegd.

17 % (afgerond)en
83 % (afgerond)e 
Dit woord is geen samenstelling: het onderdeel -eloos kan namelijk niet als een apart woord gebruikt worden. We noemen -eloos daarom een achtervoegsel en het hele woord een afleiding. In afleidingen schrijven we zo goed als nooit een tussen-n. Uitzonderingen Voor afleidingen op -achtig, -dom, -heid en -schap gelden de regels van de samenstellingen wl. Er zijn echter heel weinig afleidingen van dit type met een zelfstandig naamwoord als eerste deel en een tussenklank 'e'. ambtenarenschap wegens ambtenaren ambtenaressenschap wegens ambtenaressen, en niet *ambtenaressesOver die kleinigheden win........ ik me veel te erg op.

1 % (afgerond)dt
t
99 % (afgerond)d 
De infinitief eindigt op <den>, de stam eindigt dus op <d> en daar komt niets meer bij als het onderwerp ik is. Vergelijk: zoenen - ik zoen_ worden - ik word_
TOTAALRESULTAAT:
88% goed

  CONTACT  |  Instellingen (Profiel)

© 2011 - SNS MAIL is een project van

Uitgeverij Plantyn en Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties