SNS Plantyn Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 23-04-2019

eerdere test  
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 23-04-2019 onderstaande antwoorden ingevuld.

Mijn slecht gezichtsvermogen be´nvloe........ mijn reactiesnelheid. Ik word er ook onzeker door.

1 % (afgerond)t
94 % (afgerond)dt 
4 % (afgerond)d
De infinitief eindigt op <den>, de stam eindigt dus op <d>. Daar komt dan in de o.t.t. een <t> bij als het onderwerp 3de persoon enkelvoud is: vegen, veeg - hij veegt, zij veegt, het kind veegt, enz. laden, laad - hij laadt, zij laadt, het kind laadt, enz.Hoe schrijf je 3/4? ........

14 % (afgerond)drie-vierde
39 % (afgerond)drie vierde 
47 % (afgerond)drievierde
De teller en de noemer van breukgetallen worden als losse woorden geschreven. Opmerking Vˇˇr 2005 was er geen officiŰle regel, maar sommige handboeken (o.a. de Algemene Nederlandse Spraakkunst) adviseerden om bijvoorbeeld *drievierde en *tweederde te schrijven. Nu moet het zijn: drie vierde, twee derde.De grondslag voor de anal........tische psychologie is gelegd door Jung.

7 % (afgerond)i
ie
93 % (afgerond)y 
Woorden van vreemde afkomst worden soms vernederlandst, soms behouden ze hun vreemde spelling. Die spelling, in dit geval met een <y>, moet je dan uit je hoofd leren. Er zijn geen regels voor.Het is interessant om tijdens je stage les te geven aan hete........ogene groepen.

97 % (afgerond)r 
3 % (afgerond)rr
De voorafgaande klinker is geen gedekte klinker, maar een doffe 'e' (sjwa). Na een doffe 'e' verdubbelen we de medeklinker niet.
TOTAALRESULTAAT:
81% goed

  CONTACT  |  Instellingen (Profiel)

© 2011 - SNS MAIL is een project van

Uitgeverij Plantyn en Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties