SNS Plantyn Inloggen bestaande gebruiker

Aanmelden nieuwe gebruiker

Naar mobiele versie


Antwoorden van 28-05-2020

eerdere test  
(klik op een pijltje om naar een andere datum te bladeren)

De deelnemers van SNS MAIL hebben op 28-05-2020 onderstaande antwoorden ingevuld.

Tijdens het hoorcollege worden de kenmerken van het ........rabants dialect besproken.

14 % (afgerond)b
86 % (afgerond)B 
Eigennamen verliezen vaak hun hoofdletter als ze deel uitmaken van afleidingen of samenstellingen. Aardrijkskundige namen vormen daar een belangrijke uitzondering op. Die behouden altijd hun hoofdletter als de afleiding een inwonersnaam is of een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis 'uit of van een plaats/streek':: Zweden - Zweeds - Zweed Oost-Europa - Oost-Europees - Oost-Europeaan In andere betekenissen gaat de hoofdletter wl verloren: hamburger, amsterdammertje (paaltje)Het interview werd opgenomen met een klein camer........tje.

10 %a
6 % (afgerond)a'
84 % (afgerond)aa 
Vr -tje schrijf je altijd <aa>, hoewel de vrije a-klank in een open lettergeep staat.De ingediende stageverslagen zijn waard........loos.

98 % (afgerond)e 
3 % (afgerond)en
Dit woord is geen samenstelling: het onderdeel -eloos kan namelijk niet als een apart woord gebruikt worden. We noemen -eloos daarom een achtervoegsel en het hele woord een afleiding. In afleidingen schrijven we zo goed als nooit een tussen-n. Uitzonderingen Voor afleidingen op -achtig, -dom, -heid en -schap gelden de regels van de samenstellingen wl. Er zijn echter heel weinig afleidingen van dit type met een zelfstandig naamwoord als eerste deel en een tussenklank 'e'. ambtenarenschap wegens ambtenaren ambtenaressenschap wegens ambtenaressen, en niet *ambtenaressesIk vind het verdacht dat je de kaarten zo lang schu........ . Waarom doe je dat?

1 % (afgerond)t
95 %dt 
4 % (afgerond)d
De infinitief eindigt op <den> en de stam eindigt dus op <d>. Als het onderwerp jij vr de persoonsvorm staat, dan voegen we in de o.t.t. een <t> toe aan de stam: verven, verf - jij verft laden, laad - jij laadt
TOTAALRESULTAAT:
91% goed

  CONTACT  |  Instellingen (Profiel)

© 2011 - SNS MAIL is een project van

Uitgeverij Plantyn en Webdesign en CMS: Martin van Toll Producties